ἀθύμως

ἀθύμως
ἀθύ̱μως , ἄθυμος
fainthearted
adverbial
ἀθύ̱μως , ἄθυμος
fainthearted
masc/fem acc pl (doric)
ἀ̱θύμως , ἀθυμόω
dishearten
imperf ind act 2nd sg (doric aeolic)
ἀθυμόω
dishearten
imperf ind act 2nd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”